מרכז יצירה טכנולוגי

יצירה טכנולוגית
יצירה טכנולוגית

יצירה טכנולוגית כשיטת הוראה חדשנית

מייקרים בכל גיל
מייקרים בכל גיל

רב דוריות
רב דוריות

יצירה טכנולוגית
יצירה טכנולוגית

יצירה טכנולוגית כשיטת הוראה חדשנית

1/5

MakerSpace

מרחב המייקרים במרכז מדעים ירוחם. המרכז הינו ראשון מסוגו בנגב ואחד הגדולים והמצוידים במדינה. מרכז יצירה לכלל האוכלוסייה בירוחם בוגרת וצעירה כאחד. המרכז משלב ידע וביצוע בתחומי הטכנולוגיה, פדגוגיה והתוכן ברוח תנועת המייקרים.

המרכז נבנה כחלק מתכנית יישובית בנושא טכנולוגיה ומדעים הפועלת לקידום מיומנויות המותאמות לשוק התעסוקה העתידי הכולל מיומנויות מחשב, תעשיות יצירתיות וטכנולוגיות במובנים הרחבים שלהם.

עקרונות התכנית:

סינרגיה בין למידה דיסציפלינארית ללמידה בין תחומית ובין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי. התכנית ספיראלית ופוגשת את התלמיד בשלבים שונים ובדרגות העמקה משתנות. כמו כן, זו תכנית הפונה לא רק למצטיינים אלא לרוב הגדול של התלמידים.

נגישות טכנולוגית

רכז המייקרים החדש שמוקם בירוחם,  יאפשר פעילויות שונות במסגרת תכנית המצוינות היישובית. תלמידים שיגיעו למרכז יחשפו לאמצעי יצירה טכנולוגיים מגוונים הנעים על הקשת הטכנולוגית: ממכונות תפירה ועד למדפסות תלת ממד ואמצעי ייצור אלקטרוניים מתקדמים. התכנית, נועדה לאפשר שוויון הזדמנויות בגישה לטכנולוגיות מתקדמות ויאפשר לפתח תכניות חינוכיות מתקדמות וחדשניות במטרה לפתח אצל התלמידים את מיומנויות המאה העשרים ובכדי לאפשר לנוער לבחור את עתידו.

הדפסות תלת מימד
הדפסות תלת מימד

עבודות של תלמידים, שיטת הוראה ייחודית וחדשנית

IMG_8002
IMG_8002

מייקרים לומדים אזרחות ספיר
מייקרים לומדים אזרחות ספיר

למידה ברוח המייקרית: מדעי החברה

הדפסות תלת מימד
הדפסות תלת מימד

עבודות של תלמידים, שיטת הוראה ייחודית וחדשנית

1/3