top of page

Acerca de

Logo-Frame.png
סיכת ביטחון.png

תכניות מרכז המדעים של ירוחם

חולמים
חוקרים יוצרים

המרכז מפעיל שפע תכניות במסגרת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. במהלך שבוע הלימודים עוברים במרכז מאות רבות של תלמידים מירוחם ומהסביבה מגיל הגן ועד לסוף התיכון בתוכניות  השונות מושם דגש על רמה בוהה, מקצועיות מחד, ומאידך פעילות שהיא אינטראקטיבית, אטרקטיבית ושמה את הלומד במרכז  

bottom of page