top of page

Acerca de

logo copy.png

מייקרים

hacker.gif

חולמים
חוקרים יוצרים

תכנית "מייקרים בחינוך" שפותחה במרכז המדעים מהווה  סינרגיה בין חינוך פורמלי ללא פורמלי ובין למידה דיסציפלינארית ללמידה בין תחומית. בבסיס התכנית שימוש בכלים של תנועת ה Makers בכדי לפתח מיומנויות לשוק העבודה העתידי כגון אוריינות דיגיטלית, יצירתיות, לימוד עצמי ועוד.

 

התכנית שמופעלת ביסודי ובחטיבות הביניים פונה לא רק למצטיינים אלא לכלל התלמידים ולמורים. 

תכנית המייקרים של ירוחם משלבת דיספלינות לימוד שונות כגון: מדעים, שפה, גאוגרפיה ואנגלית עם עולמות המייקרים ובכך מעמיקה את חווית הלמידה.

bottom of page