מעבדות

צוות הלבורנטיות משרתות את כלל באי מרכז המדעים בכל מקצועות לימוד מדעים וטכנולוגיה.

המעבדות מצויידות ונותנות מענה לפרוייקטי חקר ובגרויות חקר במספרים הולכים וגדלים משנה לשנה.