top of page

Acerca de

logo copy.png

חקר מעבדות

search.gif

חולמים
חוקרים יוצרים

כל תלמידי ביה"ס העל יסודיים בירוחם מגיעים למרכז המדעים ללימודי המדעים.

במרכז מעבדות פיזיקה, כימיה, ביולוגיה.

המרכז מוביל פרויקטי חקר בתחומי המדעים בשיתוף עם בתי הספר ועם מהנדסים מהתעשייה והאקדמיה. 

bottom of page