top of page

Acerca de

logo copy.png

מרכז החדשנות

idea.gif

חולמים
חוקרים יוצרים

 מרכז החדשנות פועל בביה"ס היסודי המאוחד.

המרכז הינו מייקרספייס חדשני שבו נחשפים התלמידים לעולם המייקרים כחלק ממערכת השעות של ביה"ס. 

במרכז החדשנות מופעלת תכנית המייקרים בחינוך שפותחה במרכז המדעים ומשלבת לימודי דיספלינארי עם עולמות המייקרים.

bottom of page