top of page

Acerca de

logo copy.png

מדעי המחשב

laptop.gif

חולמים
חוקרים יוצרים

כנפי נגב"  פרויקט חינוכי חלוצי של בניית מטוס דו מושבי.  מיועד לחשוף את בני הנוער למדע וטכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר ולהקנות להם כלים ומיומנויות לשוק העבודה העתידי: התנסות בתכנון פרויקט ברמה גבוהה, תחקור ועבודת צוות, כמו כן יחשפו לעולם המדעי של התעופה – אווירודינמיקה , מבנה מטוס, מנוע, חשמל, היגויי ונושאים נוספים מתחום הטיסה.

 

את הפרויקט מלווים טובי התחום ,הצוות המלווה מורכב מרכז טכנולוגי  ורכז פדגוגי  מתחום הטייס  ועולם התעופה 

מרכז המדעים מוביל תכנית ישובית המיועדת לקדם את האורינות הדיגיטלת בקרב תלמידי ירוחם ולהגדיל את כמות הבוגרים בעלי תעודה טכנולוגית בהנדסת תוכנה:

 

יסודי: תכנית קוד ורובוטיקה בכיתות ד'-ה' 

חט"ב: מבוא למדעי המחשב: יסודות תכנות, חשיבה חישובית, והכרות עם שפת פיתון. חשיפת התלמידים לעולם מדעי המחשב במטרה להגדיל את מספר התלמידים שבוחרים במגמת הנדסת תוכנה בתיכון.

תיכון: מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה (10 יחידות). המרכז מובל פרוקטים בהנדסת תוכנה בתחומי החלל, לווינות ורחפנים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כגון בינה מלאכותי ולימוד מכונה.

 

bottom of page