top of page

Acerca de

logo copy.png

גן מדעי

catalyst.gif

חולמים
חוקרים יוצרים

 מרחב ייעודי לגנים הוכשר במרכז המדעים. למרחב מגיעים גני הילדים שבישוב לסדרה של מפגשים שנתיים העוסקים סביב נושא מוביל כגון חלל, כדור הארץ וכדומה.

 

הגן מגיע, עם הצוות, ליום מלא. במהלך היום מתנסים הילדים בחקר, פתרון בעיות, חשיפה לרובוטיקה ותכנות, יצירה מייקרית ועוד.  

bottom of page