top of page

Acerca de

קישקשתא.png
Logo-Frame.png

פרוייקטים קהילתיים

חולמים
חוקרים יוצרים

רובוטיקה ברחמה

פרויקט הפועל משנת 2013 

ילדי קבוצת הרובוטיקה הבוגרת של ירוחם מעבירים חוג רובוטיקה בגני הילדים בישוב הבלתי מוכר רחמה הסובב את ירוחם

מדי שבוע יוצאים התלמידים, בהתנדבות, לגני הילדים כאשר העניין והסקרנות מהווים גשר על מחסום השפה. 

שותפות עם הקהילה היהודית במאמי

במסגרת השותפות עם הקהילה היהודית במיאמי מרכז המדעים שותף לתכניות הבאות:

 

רובוטיקה  – מרכז המדעים ייסד ביחד עם השותפות, תכנית רובוטיק לתלמידי כיתות ג'-ד' במיאמי. התכנית פועלת בהצלחה רבה והורחבה לכ-11 בתי ספר יהודים. מדי שנה מגיעה נציגות של קבוצת הרובוטיקה למיאמי כדי לערוך פסטיבל רובוטיקה לכ-500 תלמידים.

קייטנות קיץ - תלמידי תיכון מירוחם מקבוצת הרחפנים והרובוטיקה מדריכים קייטנות טכנולוגיות בשלושה JCC במיאמי בחודשי הקיץ .